Regulamin

Serdecznie witamy Państwa w ośrodku. Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem oraz za jego przestrzeganie, które służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszym Gościom.


1. Pomieszczenia mieszkalne wynajmowane są na doby, doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 13:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 09:00 w dniu wyjazdu.
2. Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując pomieszczenie przyjmuje się, że pomieszczenie zostało wynajęte na jedną dobę.
3. Rezerwacja dokonywana jest na podstawie przedpłaty (zadatek 30% całek kwoty pobytu).
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do godz. 09:00 dnia, w którym upływa termin najmu, Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
5. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
6. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 06:00.
7. Dzieci do 3 lat bezpłatnie.
8. Zwierzęta nie są akceptowane (przyjazd ze zwierzęciem, bez wcześniejszej zgody wiąże się z opuszczeniem obiektu przez Gości i opłatą za ewentualne zniszczenia).
9. Zakaz palenia tytoniu w pokojach.

10. Zabrania się grillowania na balkonach.
11. Na terenie obiektu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych ani wybuchowych.
12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie obiektu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
13. Gość ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem domku oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.
14. W przypadku pozostawienia pomieszczeń zanieczyszczonych naliczana będzie dodatkowa opłata za sprzątanie.
15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów wyposażenia obiektu powstałe z jego winy, oraz z winy jego gości.
16. Obiekt ma obowiązek zapewnić wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa.
17. Gość powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody bezpośrednio po jej stwierdzeniu.
18. Gość ma obowiązek należycie zabezpieczyć domek, tak aby dostęp do niego osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w domku, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte.
19. Gość jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem kluczy.
20. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wyniesionych przez osoby korzystające z usług ośrodka regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
21. Przed zdaniem klucza obsługa ma prawo dokonać przeglądu pomieszczeń w obecności Gościa.
22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty rzeczy wartościowych pozostawionych w pokoju hotelowym lub ich uszkodzenia.
23. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.
24. Parkowanie pojazdów dozwolone wyłącznie na parkingu przed portiernią.